Ereleden en Leden van Verdienste

Onze vereniging kent behalve leden en donateurs ook ere-leden en leden van verdienste.

Lid van verdienste of ere-lid zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur in een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.  Het verschil tussen erelid en lid van verdienste is dat ereleden geen geldelijke verplichtingen meer hebben. Zij zijn dus contributievrij, maar hebben net als lid van verdienste wel alle rechten van de leden.

VWC heeft de volgende ere-leden en leden van verdienste:

Ere-lid: E. Dikkerboom † VOG
W. Ploegsma VOG
R.W. Oosterhof † De Westhoek
L. Hof † De Westhoek
H. Kroes † De Westhoek
J. Schippers † De Westhoek
Lid van verdienste G. Meijer-Veenhouwer † VOG
H. Bloemhof † De Westhoek
A. van der Lende † De Westhoek
Tj. Visser De Westhoek
J. Smit † De Westhoek
H. van der Vegt De Westhoek
A. Donker De Westhoek
S. Swieringa De Westhoek
A. van der Veen De Westhoek
G. Elsinga De Westhoek
G. Hoogeveen De Westhoek
J. Heida De Westhoek
D. ter Schure De Westhoek
T. Lammerts De Westhoek
A. Bron VWC
A. de Vries VWC
D. Hoogerwerf VWC
Ere-lid én Lid van verdienste G. Schokker De Westhoek
W. Jager † De Westhoek
T. Ensing VWC