Bestuur

Bestuur VWC

Het bestuur van VWC bestaat uit de volgende personen:

Vacant ;  Algemeen bestuurslid

Jeannette Koopmans Voorzitster  06 – 2392 8093
Selena van Leeuwen Secretaris  06 – 5044 1230
Marcel Groenendijk Penningmeester  06 – 3118 7329
Albert de Hoop Algemeen bestuurslid  06 – 1191 4425
Vacant Algemeen bestuurslid  06 – 3118 7329
Vacant Algemeen bestuurslid  06 – 3118 7329