Nieuwsbrief – April 2018

Geachte leden,

Een week na de afgelopen ledenvergadering, 28 februari, heeft het bestuur Jeannette Koopmans bedankt voor haar inzet als voorzitster, en daarvoor bestuurslid, voor VWC. Tijdens de ledenvergadering had Jeannette haar afscheid al aangekondigd. Ze heeft haar taak overgedragen aan Andries van der Laan. Die tijdens de Algemene ledenvergadering is benoemd tot bestuurslid. Andries zal de taken van Jeannette overnemen, en is de nieuwe voorzitter van VWC.

Ook de technische commissie heeft een nieuwe invulling gekregen. Gedurende een hectische periode zijn er mensen binnen de club beschadigd door diverse gebeurtenissen. Dit kan en mag nooit de bedoeling zijn!
Via deze weg willen we de voormalige TC leden nogmaals bedanken voor hun inzet voor de vereniging.  

Na de ALV is er een nieuwe TC ontstaan. In overleg met deze nieuwe leden en het bestuur is besloten om een naamsverandering door te voeren voor deze commissie. De taken, zoals bekend waren voor de Technische Commissie, zullen vanaf heden worden uitgevoerd door de commissie die als naam Jeugdcommissie (JC) draagt. We willen de leden die zitting nemen in deze jeugdcommissie bedanken voor het werk dat ze willen doen, en wensen hen veel succes.

Inmiddels is ook het bestuur uitgebreid met twee personen. Grietje Bron en Fred Hetebrij hebben zitting genomen in het bestuur als aspirant-bestuurslid. Tijdens de komende Algemene ledenvergadering in november, hopen wij middels de noodzakelijke stemming onder de aanwezige leden, dat beide officieel kunnen toetreden tot het bestuur. Wij zijn in ieder geval zeer blij met het feit dat ze zitting willen nemen in het bestuur.

De komende periode zal het bestuur gebruiken om met alle commissies om de tafel te gaan. Om bij te praten, verbeterpunten te bespreken en te kijken waar de commissies en het bestuur met elkaar behoefte aan hebben om als vereniging weer optimaal te functioneren.

Via deze weg willen wij alle teams, vrijwilligers en betrokkenen een sportieve tweede seizoenshelft wensen!

Namens het bestuur,
Andries van der Laan